Archive for August 31, 2015

Recovering IOS on a 2600 Series

Lab Prerequisites:

 • You’ll need a Cisco 2600 Series router or greater that has a corrupt Cisco IOS image or NO IOS image at all. If you wish to simulate this lab you can erase the flash on your device and reboot. Please note that you’ll need to backup the Cisco IOS image prior to erasing it unless you have another image on hand that you wish to load onto the device.
 • A console connection to the device is REQUIRED
 • You’ll need a TFTP server installed on your PC to restore the image.

Lab Objectives:

 • Boot the Cisco router into ROM mode by breaking the boot sequence using the keystroke CTRL + Pause Break
 • Set the TFTPDNLD variables required to execute the procedure which include IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, TFTP Server, TFTP Image name.
 • Execute the TFTPDNLD command and load the image into RAM using the -r switch.
 • Once booted into Cisco IOS, configure a router so that you may copy a Cisco IOS image from a TFTP server to Flash.
 • Once all necessary configuration is done copy the IOS image from the TFTP server to the flash.
 • After the copy has completed, reboot the router and verify that the image boots successfully.

» Read more

Recovering IOS on a 2500 Series

Lab Prerequisites:

 • You’ll need a Cisco 2500 Series router that has a corrupt image or NO IOS image at all. If you wish to simulate this lab you can erase the flash on your device and reboot. Please note that you’ll need to backup the Cisco IOS image prior to erasing it unless you have another image on hand that you wish to load onto the device.
 • A console connection to the device is REQUIRED.
 • You’ll need a TFTP server installed on your PC to restore the image.

Lab Objectives:

 • Boot the Cisco router into ROM mode by breaking the boot sequence using the keystroke CTRL+Pause Break
 • Change the configuration register to boot the ROM(BOOT) image. Configuration register to be used is 0x2141
 • Initialize the router by issuing the  i  command
 • Assign an IP address to the ethernet interface and configure a default gateway (if required)
 • Copy the Cisco IOS image from the TFTP server into flash memory.
 • Change the configuration register back to its default value and reload the device to ensure that the device boots up properly with the restored IOS image.

» Read more

Thuê Lab Online

 

Nhằm hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu thực hành trên các thiết bị của các hãng, HVAT Networks bắt đầu cung cấp dịch vụ cho thuê lab ảo, tùy biến theo nội dung yêu cầu của từng bạn.

1. Đối tượng:

 • Kỹ sư tích hợp hệ thống CNTT.
 • Quản trị hệ thống mạng trong doanh nghiệp.
 • Giảng viên đào tạo về lĩnh vực CNTT.
 • Sinh viên CNTT, muốn thực tập thực tế, để lựa chọn công việc phù hợp theo sở trường.
 • Thí sinh có nhu cầu ôn tập labs trước các kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế.

2. Hình thức:

 • Hình thức 1: Thực hành lab trên mô hình được HVAT Networks dựng sẵn.
 • Hình thức 2: Thực hành lab trên mô hình được các bạn tự tạo.

3. OS hỗ trợ

 • Cisco ASA 8.0.2 (Singe and Multi Context)
 • Cisco ASA 8.4.2 (Support Multi Context)
 • Cisco ASA 9.1.15 (Support Multi Context)
 • Cisco ASAv
 • Cisco ACS
 • Cisco CDA
 • Cisco IPS
 • Cisco ISE
 • Cisco vWAAS
 • Cisco vWSA
 • Cisco CSR1000v
 • Cisco NX-OSv
 • Cisco IOL
 • Cisco vIOS
 • Cisco vIOS L2
 • Cisco vNAM
 • Cisco FirePower
 • Cisco vWLC
 • Cisco XRv
 • Juniper Networks M Series Router
 • Juniper Networks vMX Router
 • Juniper Networks vSRX Firewall
 • A10 Networks vThunder Virtual Appliance
 • Alcatel 7750 Virtual Service Router
 • Arista Networks Switches
 • Aruba Networks Security – Clearpass
 • Brocade Virtual ADX
 • Citrix Netscaler VPX Virtual
 • Checkpoint Firewall
 • Cumulus VX
 • Extreme Networks Virtual
 • F5 BIG-IP LM
 • Fortinet Virtual Firewall
 • HP Virtual Router
 • Mikrotik
 • Ostinato Traffic Generator
 • Palo Alto Virtual Firewall
 • S-Terra Firewall
 • VyOS
 • MS Windows 7
 • MS Windows XP
 • MS Windows Server 2008R2
 • MS Windows Server 2003 and 2003 R2
 • Various liveCD Linux images (eg. tinycore, damnsmalllinux, slax)

4. Chi phí:

 • Giá thuê: 200.000/ngày
 • Các bạn có thể gửi bài lab cho HVAT Networks để setup sẵn (nếu có).
 • Thời gian: 9:00AM đến 9:00PM.
 • Tất cả các ngày trong tuần.
 • Phù hợp cho nhóm lab.

5. Liên hệ:

 • Người liên hệ: Hồ Vũ Anh Tuấn
 • Điện thoại: 0909.01.3486
 • Skype hỗ trợ kỹ thuật: hvanhtuan

 

oOo ~(^_^)~ oOo

Upgrading the Cisco IOS

Lab Prerequisites:

 • Boot R1 in the Free CCNA workbook GNS3 Lab Topology.
 • Establish an active Console Session to R1.
 • A Newer Cisco IOS Image compatible with your Cisco Device.
 • A TFTP Server is required for this lab. You may need to download Solarwinds TFTP Server and configure it prior to attempting this lab.

Lab Objectives:

 • If needed, Download and Install Solarwinds TFTP Server.
 • Place the New Cisco IOS Image file in the TFTP Server Root Directory.
 • Configure your TFTP Server and Cisco device to be within the same ip subnet, ie; 10.1.1.1/24 & 10.1.1.2/24
 • Ensure you have Ethernet connectivity from your TFTP server to the Cisco device which you’re upgrading.
 • Copy the new image file from the tftp server to your Cisco device, you will be prompted to erase the flash memory.
 • Once the new Cisco IOS Image is copied to the device flash memory, reboot the device and verify the upgrade was successful.

» Read more